نرم افزار حسابداری و مالی

نرم افزار حسابداری پارمیس

(حسابداری شرکتی)

Accounting software company

نسخه فروشگاهی شرکتی

1-در سطحی بالاتر از فروشگاه های کوچک، واحدهای بازرگانی به خرید و فروش عمده کالاها و یا ارائه خدمات با گردش مالی قابل توجه می پردازند. نرم افزار حسابداری مورد نیاز بازرگانان امکانات اختصاصی را در همه زمینه ها علی الخصوص "خرید و فروش" می طلبد، چرا که پیچیدگی های موجود در این سطح بسیار بیشتر از فروشگاه های کوچک و یا به اصطلاح تک فروشی هاست.

2-اگر مدیر یک فروشگاه بازرگانی هستید، با نگاهی به امکانات نسخه بازرگانی خواهید فهمید که این نسخه کاملا مطابق نیازهای شما طراحی شده است.

۶۴۹،۰۰۰تومان

به مبلغ ذکر شده، ارزش افزوده اضافه می گردد.

خدمات جانبی
کلاس آموزش نرم افزار حسابداری پارمیس نصب رایگان نرم افزار حسابداری پارمیس یکسال پشتیبانی رایگان نرم افزار حسابداری پارمیس آموزش نرم افزار حسابداری پارمیس
آموزش رایگان گروهی نامحدود در محل شرکت نصب رایگان یک سال پشتیبانی رایگان دو ساعت آموزش رایگان در محل مشتری

خرید و فروش

صدور فاکتور خرید جستجوی پیشرفته در فاکتورها، فیش صندوق و حواله ها
صدور فاکتور فروش اعمال تخفیف درصدی برای هر قلم کالا در فاکتور
برگشت از فروش ثبت تاریخ تسویه برای فاکتورها
برگشت از خرید تنظیم هشدار سر رسید تاریخ تسویه فاکتورها
صدور پیش فاکتور خرید گروهبندی فاکتور براساس تسویه شده،تسویه نشده و....
صدور پیش فاکتور فروش نمایش شماره سند های اتوماتیک در فاکتور و فیش صندوق
فاکتور انتقال بین انبارها امکان تعیین شماره سند اتوماتیک حسابداری در هر یک از فرم های فاکتور،فیش صندوق،حواله و ....
ورود به انبار و خروج به انبار

کالا و انبار

معرفی واحد اصلی و فرعی برای هر کالا کاردکس کالاها
ثبت دو لیست قیمت برای هر کالا محاسبه قیمت ریالی کالاهای انبار به 5 روش LIFO,FIFO، میانگین و...
اعمال تخفیف لیست و اختصاص نامحدود گروه به هر کالا معرفی 5 انبار
گزارش از کلیه اطلاعات کالاها گزارش تفکیکی موجودی کالاها
گزارش ریز گردش کالاها تعیین حداقل حداکثر قیمت خرید و فروش برای هر کالا
گزارش جمع گردش کالاها معرفی کالای جدید با استفاده از مدل های کالاهای دیگر
انبار گردانی

کاربران

معرفی کاربر به صورت نامحدود
اختصاص سطح دسترسی به کاربران
کنترل کاربران فعال

اشخاص

معرفی اشخاص و اختصاص نامحدود گروه به هر شخص گرفتن مانده حساب از گروه های اشخاص
گرفتن صورتحساب هر یک از اشخاص تخصیص اعتبار برای هر شخص

بانک و چک

ثبت عملیات بانکی ثبت، برگشت و عودت چک
معرفی نامحدود بانک معرفی دسته چکهای شخصی
معرفی 3 صندوق هشدار روزانه اسناد دریافتنی ، پرداختی و در جریان وصول
فیش واگذاری چک ها به بانک محاسبه راس چک به صورت اتوماتیک و دستی
فیش وصولی چک های نزد بانک وصول اتوماتیک اسناد پرداختنی و در جریان وصول
گزارشات از اسناد دریافتنی و پرداختنی

حسابداری

صدور سند دستی معرفی گروه تفصیلی
گزارشات کنترلی از کلیه اسناد ارتباط معین با تفصیلی های شناور
گزارش از دفاتر روزنامه کل، معین و تفصیلی اختصاص سریال برای ثبت های روزنامه
تراز دفاتر کل و معین امکان ثبت کلیه فعالیتهای یک روز در یک شماره سند اتوماتیک
صورتهای مالی شامل صورت سود و زیان، بهای تمام شده و ترازنامه اضافه شدن فرم مرور اسناد که امکان مرور ،نمایش،تغییر و حذف اسناد مثبته براساس اسناد اتوماتیک را به حسابداران ارائه می دهد
ثبت روزنامه امکان تغییر و نمایش ثبت روزنامه و چاپ آن به تفکیک شماره سریال و تاریخ
تعریف و تغییر گروه حسابها، حسابهای کل و معین تغییر وضعیت سندها به سندهای عادی تایید شده،قطعی و ثبت دفتر

امکان گزارش براساس وضعیت سندهای عادی،تایید شده،قطعی و ثبت دفتر از :

 • روزنامه
 • کل
 • معین
 • تراز دفتر کل
 • تراز معین
 • ترازتفصیلی
 • صورتحساب مشتریان
 • تفصیلی ها
 • تراز کلی حسابها
 • بهای تمام شده
 • سود و زیان

امکان نگهداری اطلاعات مالی سه شرکت به صورت مجزا

مشاوره و خرید نرم افزار حسابداری پارمیس
درخواست خرید و مشاوره
 1. لطفاً اطلاعات زیر را تکمیل نمایید تا کارشناسان پارمیس در سریعترین زمان ممکن با شما تماس بگیرند.
 2. نام و نام خانوادگی(*)
  پر کردن این فیلد الزامی می باشد.
 3. شماره تماس(*)
  شماره تماس را وارد نمائید.
 4. ایمیل
  پر کردن این فیلد الزامی می باشد.
 5. توضیحات
  Invalid Input
 6. کد امنیتی
  کد امنیتی
    بازسازی مجددنامعتبر

نسخه بازرگانی شرکتی

3-این نسخه متناسب نیاز فروشگاه هایی طراحی شده، که علی رغم سادگی مسائل خرید و فروش به حسابداری پیشرفته ای نیازمندند و به صورت خلاصه می توان گفت یک فروشگاه ساده، با ساختار منظم یک شرکت -از لحاظ حسابداری- هستند.

4-البته در مواردی نیز ممکن است شرکت هایی که خرید و فروش ساده ای دارند، این نسخه را انتخاب کنند.

5-برای مقایسه این نسخه با نسخه فروشگاهی امکانات حسابداری این دو را بیشتر مقایسه کنید.

۸۳۹،۰۰۰تومان

به مبلغ ذکر شده، ارزش افزوده اضافه می گردد.

خدمات جانبی
کلاس آموزش نرم افزار حسابداری پارمیس نصب رایگان نرم افزار حسابداری پارمیس یکسال پشتیبانی رایگان نرم افزار حسابداری پارمیس آموزش نرم افزار حسابداری پارمیس
آموزش رایگان گروهی نامحدود در محل شرکت نصب رایگان یک سال پشتیبانی رایگان دو ساعت آموزش رایگان در محل مشتری

خرید و فروش

صدور فاکتور خرید ثبت فاکتورهای بالانس
صدور فاکتور فروش ثبت اطلاعات حامل
برگشت از فروش امکان تسویه نقدی در فاکتور
برگشت از خرید اعمال تخفیف درصدی برای هر قلم کالا در فاکتور
ورود به انبار و خروج از انبار گروهبندی فاکتور براساس تسویه شده و تسویه نشده و...
صدور پیش فاکتور خرید کپی و چسباندن اقلام یک فاکتور در فاکتور دیگر
صدور پیش فاکتور فروش ثبت تاریخ تسویه برای فاکتورها
فاکتور انتقال بین انبارها تنظیم هشدار سر رسید تسویه فاکتورها
جستجوی پیشرفته در فاکتور ها،فیش صندوق و حوالها نمایش شماره سند های اتوماتیک حسابداری در هر یک از فرم های فاکتور،فیش صندوق،حواله و ...
صدور یک فاکتور از چند انبار به تفکیک کالاها
امکان انتخاب کد محموله برای هر ردیف کالای فاکتور

کالا و انبار

گزارش از کلیه اطلاعات کالاها تعیین حداقل و حداکثر قیمت خرید و فروش برای هر کالا
گزارش ریز گردش کالاها امکان ثبت نقطه سفارش برای هر کالا
گزارش جمع گردش کالاها معرفی کالای جدید با استفاده از مدل های کالاهای دیگر
کاردکس کالاها امکان مشاهده سود هر فاکتور و مدیریت سود فاکتورها
محاسبه قیمت ریالی کالاهای انبار به 5 روش FIFO,LIFO، میانگین و .... معرفی کد محوله و ایجاد گزارش گردش کالا با محاسبه سود براساس کد محموله
معرفی واحد اصلی و فرعی برای هر کالا ثبت نامحدود لیست قیمت برای هر کالا و عمال تخفیف لیست
اختصاص نامحدود گروه به هر کالا معرفی نامحدود انبار
گزارش تفکیکی موجودی کالا

کاربران

معرفی کاربر به صورت نامحدود اختصاص سطح دسترسی با محدودیت زمانی
کنترل عملکرد کاربران اعمال محدودیت در رویت و یا تغییر

حسابداری

صدور سند دستی گزارش از دفاتر به صورت کنترلی
گزارشات کنترلی از کلیه اسناد گزارش از دفاتر به صورت تجمیعی
گزارش از دفاتر روزنامه کل، معین و تفصیلی معرفی گروه تفصیلی
تراز دفاتر کل و معین ارتباط معین با تفصیلی های شناور
صورتهای مالی شامل صورت سود و زیان، بهای تمام شده و ترازنامه اختصاص سریال برای ثبت های روزنامه
ثبت روزنامه اضافه شدن فرم مرور اسناد که امکان مرور ،نمایش،تغییر و حذف اسناد مثبته براساس اسناد اتوماتیک را به حسابداران ارائه می دهد
تعریف و تغییر گروه حسابها، حسابهای کل و معین امکان تغییر و نمایش ثبت روزنامه و چاپ آن به تفکیک شماره سریال و تاریخ
امکان گزارش براساس وضعییت سندهای عادی،تایید شده،قطعی و ثبت دفتر از :
 • روزنامه
 • کل
 • معین
 • تراز دفتر کل
 • تراز معین
 • ترازتفصیلی
 • صورتحساب مشتریان
 • تفصیلی ها
 • تراز کلی حسابها
 • بهای تمام شده
 • سود و زیان

امکان نگهداری اطلاعات مالی سه شرکت به صورت مجزا

تغییر وضعیت سندها به سندهای عادی تایید شده،قطعی و ثبت دفتر

بانک و چک

ثبت عملیات بانکی چاپ و پاراف چک
معرفی دسته چک شخصی ثبت چک منظور در چند حساب
محاسبه راس چک به صورت اتوماتیک و دستی هشدار روزانه اسناد دریافتنی ،پرداختنی و در جریان وصول
معرفی نامحدود صندوق و بانک وصول اتوماتیک اسناد پرداختنی و در جریان وصول
فیش واگذاری چکها به بانک ثبت دریافت و پرداخت به تفکیک کارتخوان،حواله،بانک و کارت به کارت
فیش وصولی چکهای نزد بانک امکان اتصال به PC POSهای بانک پاسارگاد
گزارشات از اسناد دریافتنی و پرداختنی
ثبت برگشت و عودت چک

اشخاص

معرفی اشخاص و اختصاص نامحدود گروه به هر شخص ممنوع المعامله کردن اشخاص
گرفتن صورت حساب هر یک از اشخاص تخصیص درصد تخفیف برای هر شخص به تفکیک کالاها
گرفتن مانده حساب از گروه های اشخاص معرفی بازاریاب و اختصاص فرمول پورسانت برای هر بازاریاب
تخصیص اعتبار برای هر شخص گزارش مدیریتی مشتریان شامل برترین مشتری از لحاظ خرید و ...
مشاوره و خرید نرم افزار حسابداری پارمیس
درخواست خرید و مشاوره
 1. لطفاً اطلاعات زیر را تکمیل نمایید تا کارشناسان پارمیس در سریعترین زمان ممکن با شما تماس بگیرند.
 2. نام و نام خانوادگی(*)
  پر کردن این فیلد الزامی می باشد.
 3. شماره تماس(*)
  شماره تماس را وارد نمائید.
 4. ایمیل
  پر کردن این فیلد الزامی می باشد.
 5. توضیحات
  Invalid Input
 6. کد امنیتی
  کد امنیتی
    بازسازی مجددنامعتبر


نرم افزار حسابداری-حسابداری-نرم افزار حسابداری فروشگاهی-نرم افزار حسابداری بازرگانی-حسابداري-نرم افزار مالی-نرم افزار حسابداري-نرم افزار انبار داری-حسابداري-نرم افزار حسابداری پارمیس-نرم افزار حسابداري شرکتی-حسابداری-نرم افزار تولیدی شرکتی-نرم افزار حسابداري شرکتي پارميس،نرم افزار حسابداري دو شرکته-حسابداری شرکتی-برنامه حسابداری شرکتی-نرم افزار مالی شرکتی

5 1 1 1 1 1 امتیاز 100%
نرم افزار حسابداری و مالی - 5.0 out of 5 based on 1 vote

ارسال نظر

نام:
ایمیل:

نظر شما:
کد امنیتی:
نرم افزار حسابداری

نظرات (28)

 • صفری

  در پاسخ به: صدرایی

  با سلام
  میتونید از نرم افزار فروشگاهی بازگانی یا فروشگاهی متوسط استفاده کنید و نرم افزار حقوق دستمزد را جداگانه از شرکت خریداری کنید اما این دو با هم لینک نیستند با ید سندش را دستی وارد سیستم کنید برای اطلاعات بیشتر با شماره تلفت 87758 داخلی 207 تماس حاصل فرمائید
  با تشکر
  www.ParmisIT.com

 • کارشناس پشتیبانی کد16

  در پاسخ به: سیامک

  با سلام و احترام
  خیر سازگار نیست.بایستی از سیستم عامل ویندوزی استفاده شود.
  با تشکر
  www.ParmisIT.com

 • سیامک

  آیا نسخه شرکتی بر روی سیستم مک بوک اپل نصب میشود و سازگار است ؟ممنون

 • کارشناس پشتیبانی کد45

  در پاسخ به: کاظم براتی

  با سلام و احترام
  امکان تنخواه گردانی در نرم افزار حسابداری پارمیس موجود می باشد. لطفاً جهت کسب اطلاعات بیشتر درباره جزییات این قابلیت با واحد فروش تماس حاصل نمایید. 02187758
  با تشکر
  www.ParmisIT.com

 • کاظم براتی

  آیا نسخه تنخواه گردانی در پکیج هایتان موجود است

 • محمد

  سلام وقت بخیر نرم افزار حسابداری نمایندگی بیمه دارید؟

 • گروه سامانه گستر آکو

  با سلام و خسته نباشید.
  شرکت ما در زمینه طراحی سایت و نرم افزار فعالیت میکنه . یه نرم افزاری احتیاج داریم که علاوه بر امکانات خرید و فروش، امکان محاسبه و تنظیمات حقوق و مزایای کارمندان هم داشته باشه. اگر راهنمایی کنید ممنون میشیم. شرکت ما یه شرکت کوچک و تازه کار هست.

 • کارشناس فروش

  در پاسخ به: گروه سامانه گستر آکو

  با سلام و احترام
  برای دریافت مشاوره رایگان در خصوص جزییات امکاناتی که نرم افزار در اختیارتون قرار میده و همچنین شناسایی مناسب ترین نسخه متناسب با کسب و کارتون میتونید با شماره 87759999 واحد فروش پارمیس پلاس تماس بگیرید.
  با تشکر

 • آیا در ویندوز7 د رنسخه 32 بیت و 64 بیت قابل نصب و اجرا هستند؟

 • واحد پشتیبانی

  در پاسخ به: رضوانی

  با سلام و احترام
  شما می توانید نرم افزار حسابداری پارمیس را در هر ویندوزی نصب و راه اندازی فرمایید .
  در ویندوز 7 نیز با نسخه های 32 و 64 بیت سازگاری کامل دارد.
  پیروز باشید.

 • سلام
  میشه بگید قیمت این نرم افزار چنده ؟

 • کارشناس فروش

  در پاسخ به: رضوانی

  با سلام و احترام

  قیمت نسخه فروشگاهی شرکتی 649 هزار تومان و قیمت نسخه بازرگانی شرکتی پارمیس پلاس 839 هزار تومان می باشد.
  لیست قیمت تمامی نسخه ها را میتوانید در لینک http://parmisit.com/products/acconting-software/pricelist مشاهده نمایید.
  با تشکر

 • کولانی

  سلا و وقت بخیر

  برای شرکت نمایندگی فروش محصولات غذایی(موقت) بدنبال نرم افزار حسابداری هستیم
  امکانات مورد نیازمون شامل امور انبارداری،صدور فاکتور و پیش فاکتور،محاسبات سود،امور مرتبط با ویزیتور،محاسبات حقوق و امور مالی و هزینه های جانبی شرکت و .... هست.لطفا در مورد نسخه مناسب شرکت ما راهنمایی کنید

  باتشکر

 • واحد فروش

  در پاسخ به: کولانی

  با سلام و احترام
  نسخه بازرگانی شرکتی نرم افزار حسابداری پارمیس پلاس جوابگوی نیازهای شماست. جهت کسب اطلاعات بیشتر در خصوص این نسخه لطفا با شماره 87758-021 داخلی 1 واحد فروش تماس برقرار نمایید.
  شاداب باشید

  واحد فروش
  ۰۲۱-۸۷۷۵۸

 • مهرداد مهدوی

  سلام
  لطفا بفرمایید برای موسسات آموزشی غیر انتفاعی چه نرم افزار حسابداری را پیشنهاد میکنید و چگونه آن را تهیه کنیم؟

 • واحد فروش

  در پاسخ به: مهرداد مهدوی

  با سلام و احترام
  نسخه بازرگانی شرکتی می تواند جوابگوی نیازهای شما باشد.
  لطفا جهت دریافت اطلاعات بیشتر با شماره ی ۸۷۷۵۸-۰۲۱ داخلی ۱ تماس بگیرید.
  شاداب باشید

  واحد فروش
  ۰۲۱-۸۷۷۵۸

Load More
خبرنامه پارمیس
با عضویت در خبرنامه آخرین اخبار و اطلاعیه های پارمیس را در ایمیل خود دریافت نمایید.

افتخارات پارمیس

جوایز و افتخارات پارمیس