مرکز تماس
مرکز فروش نرم افزار حسابداری پارمیس
 
مرکز پشتیبانی نرم افزار حسابداری پارمیس
 
مرکز آموزش نرم افزار حسابداری پارمیس

ورود به سامانه پیام کوتاه

نام کاربری :
گذرواژه :

ورود به صورت دمو
ورود به سامانه

تست سامانه پیام کوتاه

ارسال به صورت فلش

دانلود لیست قیمت نرم افزارحسابداری پارمیس

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 امتیاز 0.00 (0 رای)

دانلود لیست قیمت کلی نرم افزارها

نسخه فروشگاهی

عنوان

شرح عملکرد کلی

قیمت

پایه

نسخه پایه فروشگاهی از لحاظ حسابداری در سطح ساده ای قرار دارد .
این نسخه شامل؛معرفی اشخاص و اختصاص 2 گروه به هر شخص- اختصاص یک واحد و دو گروه برای هر کالا- صدور فاکتور ساده خرید، فروش، برگشت از فروش، برگشت از خرید و ورود و خروج به انبار – محاسبه قیمت ریالی کالاهای انبار به 5روش FIFO، LIFO، میانگین و....- معرفی یک انبار- معرفی5 بانک و یک صندوق- ثبت عملیات بانکی و معرفی 2 کاربر- گزارش از کلیه اطلاعات کالاها، ریز گردش، جمع گردش، کاردکس کالاها- گزارشات کنترلی از کلیه اسناد می باشد.

170،000 تومان
جزئیات بیشتر

متوسط

این نسخه علاوه بر امکانات نسخه پایه فروشگاهی شامل موارد زیر نیز هست :
معرفی واحد اصلی و فرعی و اختصاص نامحدود گروه به هر کالا- اعمال تخفیف درصدی برای هر قلم کالا در فاکتور- ثبت دو لیست قیمت برای هرکالا و اعمال تخفیف لیست- معرفی 5 انبار- ثبت تاریخ تسویه برای فاکتورها- تنظیم هشدار سررسید تاریخ تسویه فاکتورها- گروهبندی فاکتور براساس تسویه شده، تسویه نشده و ....– گزارش تفکیکی موجودی کالاها- معرفی دسته چک های شخصی- هشدار روزانه اسناد دریافتنی، پرداختنی و در جریان وصول- محاسبه راس چک به صورت اتوماتیک و دستی- معرفی3 صندوق و نامحدود بانک- وصول اتوماتیک اسناد پرداختنی و در جریان وصول- تخصیص اعتبار و نامحدود گروه برای هر شخص- صدور سند دستی- تعیین حداقل حداکثر قیمت خرید و فروش برای هر کالا- صدور پیش فاکتور خریدو فروش و فاکتور ورود و خروج از انبار - معرفی کالای جدید با استفاده از مدل های کالاهای دیگر- معرفی کاربر به صورت نامحدود، اختصاص سطح دسترسی به کاربران و کنترل کاربران فعال

378،000 تومان
جزئیات بیشتر

پیشرفته

این نسخه علاوه بر امکانات نسخه متوسط فروشگاهی شامل موارد زیر نیز هست:
صدور یک فاکتور از چند انبار به تفکیک کالاها- معرفی نامحدود صندوق و بانک- چاپ و پاراف چک- ثبت فیش صندوق منظور در چند حساب- معرفی بازاریاب و اختصاص فرمول پورسانت برای هر بازاریاب- امکان مشاهده سود هرفاکتور و مدیریت سود فاکتورها-کپی و چسباندن اقلام یک فاکتور در فاکتور دیگر- معرفی کد محموله و ایجاد گزارش گردش کالا با محاسبه سود براساس کد محموله - امکان ثبت نقطه سفارش-برای هرکالا- تعیین حداقل و حداکثر برای هر کالا- گزارش مدیریتی مشتریان- ممنوع المعامله کردن اشخاص- تخصیص درصد تخفیف برای هرشخص به تفکیک کالاها- ثبت فاکتورهای بالانس- ثبت اطلاعات حامل- امکان تسویه نقدی درفاکتور- ثبت دریافت و پرداخت به تفکیک کارتخوان، حواله بانکی و کارت به کارت- معرفی گروه تفضیلی و ارتباط معین با تفضیلی های شناور- کنترل عملکرد کاربران به صورت ویژه و اختصاص سطح دسترسی با محدودیت زمانی یا محدودیت در رویت و یا تغییر

580،000 تومان
جزئیات بیشتر

نسخه شرکتی

عنوان

شرح عملکرد کلی

قیمت

متوسط

این نسخه علاوه بر امکانات نسخه متوسط فروشگاهی شامل موارد زیر نیز هست:
معرفی گروه تفضیلی و ارتباط معین با تفضیلی های شناور-گزارش از دفاتر به صورت کنترلی و تجمیعی - طبقه بندی اسناد به چهار حالت عادی، تایید شده، قطعی و ثبت دفتر- امکان نمایش شماره سندهای اتوماتیک در پرینت فاکتور، فیش صندوق و ....- امکان ثبت کلیه فعالیتهای یک روز در یک شماره سند اتوماتیک- امکان تعیین شماره سند اتوماتیک حسابداری در هریک از فرم های فاکتور، فیش صندوق، حواله و.... اضافه شدن فـرم مرور اسناد که امکان مرور، نمایش، تغییر و حذف اسناد مثبته بر اساس اسناد اتوماتیک را به حسابداران ارائه می دهد. امکان گزارش از "دفتر روزنامه،دفتر کل، دفتر معین، اسناد، ترازدفترکل، ترازمعین، تراز تفضیلی، صورتحساب مشتریان و تفضیلی ها، تراز کلی حسابها، بهای تمام شده و صورت سود و زیان" بر اساس وضعیت سندهای عادی، تاییدشده ،قطعی، ثبت دفتر و امکان نگهداری اطلاعات مالی سه شرکت به صورت مجزا

649،000 تومان
جزئیات بیشتر

پیشرفته

این نسخه علاوه بر امکانات نسخه پیشرفته فروشگاهی شامل موارد زیر نیز هست :
طبقه بندی اسناد به چهار حالت عادی، تایید شده، قطعی و ثبت دفتر- امکان نمایش شماره سندهای اتوماتیک در پرینت فاکتور، فیش صندوق و .... - امکان ثبت کلیه فعالیتهای یک روز در یک شماره سند اتوماتیک- امکان تعیین شماره سند اتوماتیک حسابداری در هریک از فرم های فاکتور، فیش صندوق، حواله و.... اضافه شدن فـرم مرور اسناد که امکان مرور، نمایش، تغییر و حذف اسناد مثبته بر اساس اسناد اتوماتیک را به حسابداران ارائه می دهد. امکان گزارش از”دفتر روزنامه، دفتر کل ، دفتر معین، اسناد، ترازدفترکل، ترازمعین، تراز تفضیلی، صورتحساب مشتریان و تفضیلی ها، تراز کلی حسابها، بهای تمام شده و صورت سود و زیان” بر اساس وضعیت سندهای عادی، تاییدشده ،قطعی، ثبت دفتر و امکان نگهداری اطلاعات مالیچهار شرکت به صورت مجزا.
این نسخه جهت استفاده حسابداران اختصاصی شده و شامل همه امکانات مورد نیاز برای اداره حرفه ای یک شرکت از لحاظ حسابداری می باشد.

839،000 تومان
جزئیات بیشتر

نسخه تولیدی

عنوان

شرح عملکرد کلی

قیمت

متوسط

این نسخه علاوه بر امکانات نسخه متوسط فروشگاهی شامل موارد زیر نیز هست:
امکان ثبت فرمول ساخت برای کالاهای ترکیبی- امکان گزارش گیری ازفرمول ساخت ها- ثبت تولید- ارائه انواع گزارشات از تولیدهای ثبت شده- امکان کپی اقلام فرمول ساخت یک کالابرای کالای دیگر- امکان ثبت ضایعات درفرمول های ساخت- امکان تغییر اقلام فرمول ساخت در هنگام هر تولید- امکان پرداخت و دریافت کالاهای امانی به پیمانکاران- امکان دریافت و پرداخت کالاهای امانی بر اساس واحد اصلی و فرعی- گزارش از مانده کالاهای هر پیمانکار یا بخش تولیدی- امکان ثبت هزینه هنگام دریافت و پرداخت کالاها همراه با منظور کردن در حساب شخص مورد نظر- ثبت طرف حساب های مربوطه مانند هزینه های تولیدی درهنگام دریافت و پرداخت کالای امانی- گزارش گردش ومانده کالاهای امانی و گزارش ریالی از صورتحساب اشخاص و پیمانکاران

639،000 تومان
جزئیات بیشتر

پیشرفته

این نسخه علاوه بر امکانات نسخه پیشرفته فروشگاهی و متوسط تولیدی شامل موارد زیر نیز هست:
امکان پیش بینی اقلام مورد نیاز یک یا چند کالا بر اساس تعداد تولید مورد نیاز و موجودی کالا و ارائه گزارش کسری کالاهای مورد نیاز- امکان پیش بینی سفارشات چند کالا به صورت گروهی- امکان دریافت کالا از دیگران و پرداخت کالاهای امانت گرفته شده با منظور کردن هزینه- امکان تعدیل کالاهای دریافتی (از بخش تولید/امانت داده شده) بر اساس مقدار ورودی- امکان ثبت هزینه بر اساس مقدار اصلی و یا بر اساس مقدار تعدیل وارد شده
این نسخه برای واحدهای تجاری که نیاز به ثبت تولید کالاها به صورت معمول یا امانی دارند و یا برای واحد اقتصادی دیگری پیمانکاری انجام می دهند، توصیه می شود .

879،000 تومان

جزئیات بیشتر

نسخه تولیدی شرکتی

عنوان

شرح عملکرد کلی

قیمت

متوسط

این نسخه علاوه بر امکانات نسخه متوسط تولیدی شامل موارد زیر نیز هست :
گزارش ازدفاتر به صورت کنترلی- گزارش ازدفاتر به صورت تجمیعی- معرفی گروه تفضیلی و ارتباط معین با تفضیلی های شناور- طبقه بندی اسناد به چهار حالت عادی، تایید شده، قطعی و ثبت دفتر- امکان نمایش شماره سندهای اتوماتیک در پرینت فاکتور، فیش صندوق و ....- امکان ثبت کلیه فعالیتهای یک روز در یک شماره سند اتوماتیک- امکان تعیین شماره سند اتوماتیک حسابداری در هریک از فرم های فاکتور، فیش صندوق، حواله و.... - اضافه شدن فـرم مرور اسناد که امکان مرور، نمایش، تغییر و حذف اسناد مثبته بر اساس اسناد اتوماتیک را به حسابداران ارائه می دهد. امکان گزارش از "دفتر روزنامه،دفتر کل، دفتر معین، اسناد، ترازدفترکل، ترازمعین، تراز تفضیلی، صورتحساب مشتریان و تفضیلی ها، تراز کلی حسابها، بهای تمام شده و صورت سود و زیان" بر اساس وضعیت سندهای عادی، تاییدشده ،قطعی، ثبت دفتر و امکان نگهداری اطلاعات مالی سه شرکت به صورت مجزا
این نسخه برای واحد های تولیدی توصیه می شود که عملیات تولید را فقط به صورت کارفرمایی مورد استفاده دارند و به پیشرفته امکانات حسابداری نیز نیاز دارند.

844،000 تومان
جزئیات بیشتر

پیشرفته

این نسخه علاوه بر امکانات نسخه پیشرفته تولیدی شامل موارد زیر نیز هست:
طبقه بندی اسناد به چهار حالت عادی، تایید شده، قطعی و ثبت دفتر- امکان نمایش شماره سندهای اتوماتیک در پرینت فاکتور، فیش صندوق و ....- امکان ثبت کلیه فعالیتهای یک روز در یک شماره سند اتوماتیک- امکان تعیین شماره سند اتوماتیک حسابداری در هریک از فرم های فاکتور، فیش صندوق، حواله و.... اضافه شدن فـرم مرور اسناد که امکان مرور، نمایش، تغییر و حذف اسناد مثبته بر اساس اسناد اتوماتیک را به حسابداران ارائه می دهد. امکان گزارش از "دفتر روزنامه،دفتر کل، دفتر معین، اسناد، ترازدفترکل، ترازمعین، تراز تفضیلی، صورتحساب مشتریان و تفضیلی ها، تراز کلی حسابها، بهای تمام شده و صورت سود و زیان" بر اساس وضعیت سندهای عادی، تاییدشده ،قطعی، ثبت دفتر و امکان نگهداری اطلاعات مالی چهار شرکت به صورت مجزا.
این نسخه برای واحدهای تجاری که از اکثر مسائل تولید استفاده می کنند، توصیه می شود که از لحاظ حسابداری نیز به امکانات پیشرفته نیاز دارند.

1,149,000 تومان
جزئیات بیشتر
وبلاگ پارمیس وبلاگ پارمیس

وبلاگ پارمیس

بلاگ پارمیس با هدف ارائه آخرین و تازه ترین خبرها از محصولات، خدمات و فعالیتهای داخل سازمانی راه اندازی و در اختیار کاربران و علاقمندان قرار گرفته است.

اخذ نمایندگی اخذ نمایندگی

دریافت نمایندگی

پارمیس بمنظور توسعه فعالیت‌های فروش و بازاریابی محصولات خود، از افراد حقیقی و شرکت‌های حقوقی بعنوان نماینده و عامل فروش دعوت به همکاری می‌نماید.

پرتال مشتریان پرتال مشتریان

پرتال مشتریان

خدمات و ارتباط آنلاین - سرویس ثبت درخواست و پیگیری آن - پرداخت صورتحساب خرید محصول و خدمات پشتیبانی - درخواست مشاوره و خرید محصولات

افتخارات پارمیس